PODA

Landasan interaksi Adat Batak adalah DALIHAN NA TOLU.  Dan sistem Kekerabatan Suku Batak Toba (Tapanuli) adalah Tarombo/Silsilah atas dasar marga. Ada pun urutan DALIHAN NA TOLU  tidak ada yang permanen mana yang benar dan baku. Dan pada umumnya ada yang membuat urutannya seperti; Somba Marhulahula (Harus hormat kepada kaum Bapa& Isterinya yang semarga dengan Isteri), Manat Mardongan Tubu, (saling menghargai sesama satu marga, satu rumpun marga), Elek Marboru (jaga hubungan dengan baik tidak semena-mena kepada marga laki-laki yang memperistri semarga dengan Kita/Saya). Jadi urutannya bisa berbeda-beda. Tapi jika diminta menguraikan hubungan antar ketiga AZAS/LANDASAN tersebut tidak mampu menguraikan kaitannya pada pelaksanaan adat itu sendiri. Seperti contoh; bagaimana cara ‘somba marhulahula’? Apakah setiap berjumpa langsung hormat atau bagaimana?.

Jadi jika kita terapkan AZAS DALIHAN NA TOLU dalam adat istiadat maka urutannya adalah seperti di bawah ini.alam kegiatan adat istiadat ketiga unsur ini selalu ada. Jika satu Keluarga berencana mau maradat antara lain  nikah, menempati rumah baru, orang meninggal, dstnya. Maka Keluarga tersebut terlebih dahulu membuat suatu konsep acara yang akan dilaksanakan sesama Keluarga dan atau semarga (Na Mardongan Tubu, yang nantinya disebut sebagai SUHUT) untuk menentukan hak dan kewajiban adat. Jika sudah sepakat maka rencana tersebut disampaikan kepada BORU sebagai PARHOBAS/Pelaksana kegiatan adat dimaksud. Kemudian jika pihak SUHUT dan BORU sudah siap melaksanakan adat tersebut maka diundanglah HULAHULA untuk menghadiri acara adat tersebut dan mohon doa restu (Pasupasu).

DALIHAN NA TOLU:

 1. Manat Mardongan Tubu.
 2. Elek Marboru
 3. Somba Marhulahula

NASEHAT:

 1. Paet unang pintor binolonghon, tonggi unang pintor binonduthon
 2. Mamora do na pogos, molo sai pantun marroha jala parholong di ngolu na
 3. Unang sukkun aha naung jinalom, alai rimangi ma aha naung binahenmu
 4. Halak naburju ima halak na olo mangalean na denggan tu dongan na

7 FALSAFAH BATAK :

 1. Mar-Dabata
 2. Mar-Tutur
 3. Mar-Pinompar
 4. Mar-Adat
 5. Mar-Pangkirimon
 6. Mar-Patik
 7. Mar-Uhum