Raja Ni Huta

Ompu Raja ni Huta adalah anak pertama Ompu Datu Tahan Diaji. Tarombo Ompu Raja ni Huta dapat dilihat dan di-download untuk melengkapi tarombo tersebut. Untuk lebih jelas dapat di-Klik di sini